top of page

BIOKR-AFT

Ny biogasanläggning åt Biokraft. 

Vi står för färdigprojektering, bygghandling och framtagning av den digitala modellen av byggnaden - BIM. 

VAD

Biogasanläggning

VART

Mönsterås

NÄR

Under konstruktion

bottom of page