top of page

BOTAN-
IKERN

Det första flerbostadshuset som uppfördes i Kalmars nya stadsdel - Linnéstaden. Byggt av Multibygg för P&E Fastighetspartner.

Ursprungligen ritat av Atrio Arkitekter. Vi har sedan stått för färdigprojektering samt framtagning av bygghandlingar. 

VAD

Flerbostadshus

VART

Linnéstaden

NÄR

2021

bottom of page